Allmänt:

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.tavlero.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och MJ Group Handelsbolag, organisationsnummer 969787-0492 (”MJ Group HB”), Adress: Björkdungevägen 2, Huskvarna. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Tavlero.se framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

Beställa på webbsidan:

För att kunna göra en  beställning på webbsidan måste du ha fyllt 18 år. Enligt svensk lag accepterar Tavlero.se inte kreditköp till personer under 18 år. Tavlero.se förbehåller sig rätten att i särskilda fall neka eller ändra din beställning (om exempelvis felaktiga personuppgifter har uppgets och/eller besitter betalningsanmärkningar).

Tavlero.se reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på webbsidan, som fel i produktbeskrivning eller andra teknisk specifikationer, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Tavlero.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Tavlero.se naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Tavlero.se fortsätter med beställningen. All bildinformation på webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Tavlero.se ansvarar inte för information på webbsidan som kommer från en tredje part.

Webbsidan, samt allt innehåll, ägs av Tavlero.se (MJ Group HB) eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Tavlero.se.

Avtal och beställningar:

För att kunna göra ett köp via webbsidan måste du acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Tavlero.se sekretesspolicy,

Ett avtal om köp ingås först när Tavlero.se bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Tavlero.se per e-post. Tavlero.se uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Tavlero.se kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Tavlero.se. Om beställningen återkallas så kommer Tavlero.se att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

Kunduppgifter:

 När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Tavlero.se behandling av personuppgifter finns i Tavlero.se sekretesspolicy.Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Tavlero.se om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

​Om Tavlero.se misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Tavlero.se rätt att stänga av dig. Tavlero.se har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.​

Priser och betalning:

Alla produkter anges med pris inklusive moms. I kundvagnen visas det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
Betalningsvillkor är angivna i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Force Majeure

Tavlero.se ansvarar inte för följande omständigheter som Tavlero.se inte kan påverka över. Detta innefattar externa väderförhållanden, arbetskonflikter, eldsvåda, krig, terroristattack, blixtnedslag, tekniska problem, myndighetsbestämmelser, fel som består av kommunikation fel, tele/el-/dataförbindelser eller liknande fel eller förseningar av tjänster från underleverantörer. Omständigheterna ska vara en befrielsegrund som ger befrielse från påföljder som skadestånd eller liknande. Tavlero.se informerar dig om något som nämts ovan skulle uppstå både i början men även i slutet för den tidsenliga  situationen. Tavlero.se och du som kund har rätten att häva köpet med omedelbar verkan och situationen pågått länge än två månader.

Ångerrätt:

Ångerrätten (ångerfristen) gäller under 14 dagar enligt lag. I ditt meddelande till Tavlero.se måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar gälla den dag du tog emot produkten eller en väsentlig del av den. Om avtalet från Tavlero.se gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika bra skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Leveranser:

Leveranstiden uppgår till 1-4 arbetsdagar och anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om paketet är skadat ska du reklamera det direkt till transportbolaget.

Ej uthämtade paket:

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

Returer:

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som skrymmande brev eller paket via ett postombud, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi inte den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,

om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet:

Tavlero.se ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då Tavlero.se tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Tavlero.se betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida.

Betalningsmetod:

Klarna:

Vi använder betalningslösningen Klarna som erbjuder olika betalningsalternativ. Klarna är en av dem säkraste, största och smidigaste betalningslösningarna på marknaden. Allt för att du ska känna dig trygg och säker att handla hos oss. Vi tar emot kortbetalning, fakturering, banköverföring och delbetalning via Klarna.

 Villkorsändringar

Tavlero.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Ändringar gäller från och med att du har accepterat villkoren i samband med ett nytt besök på hemsidan eller vid ett nytt köp på hemsidan, eller 30 dagar efter att Tavlero.se har informerat dig om ändringarna. Tavlero.se ger rekomenationen att du håller dig uppdaterad regelbundet på hemsidan för att få reda på ändrade villkor.

 Ogiltighet

Om myndigheter, domstol eller skiljenämnd skulle upptäcka att vissa bestämmelser i villkoren är icke-verkställbar eller ogiltiga, så ska denna bestämmelsen och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utbredning som gäller enligt lag. Relevanta juridiska vägledningar och råd kommer verkställas och ersätta de bestämmelser som förklaras ogiltiga.

Tvist

Om tvisten inte går att lösas i enighet med Tavlero.ses kundtjänst, kan kunden (du) vända dig till ARN (allmänna reklamationsnämnden) som du hittar på www.arn.se . Genom Eu-kommissionens plattform för medling i tvister kan du lämna klagomål direkt. Lämnas inte klagomål in genom denna plattform, vidarbefordras ditt ärende automatiskt till den rätta nationellt ansvariga tvistlösiningsorganisationen. Organisationen kontaktar sedan Tavlero.se och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Om en tvist uppstår så följer Tavlero.se beslut från ARN eller motsvarande organ.

Tvist som berör denna tillämpning eller tolkning av villkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgörs enlig villkoren ovan tillsist av domstol.

HITTA VAD DU SÖKER GENOM ATT SKRIVA IN VAD DU VILL HA I FÄLTET NEDAN

VARUKORG